RunPay MINI

Ce este necesar de întreprins pentru  a semna un contract de instalare a RunPay Mini în incinta punctului Dvs comercial:

  • să faceți legătura cu managerul nostru comercial;
  • să faceți cunoștință cu condițiile Contractului;
  • să semnați Contractul în 2 exemplare;

La contract trebuie să  anexați următoarele documente, vizate cu ștampilă și semnătura administratorului întreprinderii.

  • extrasul înregistrării de stat din regitrul Camerei de Înregistrări a Republicii Moldova(cu vechimea maxim 1 an);
  • certificatul de înregistrare a întreprinderii;
  • certifivatul TVA(dacă sunteți plătitor de TVA);
  • copia Contractului de deservire  și   certificatul de înregistrare a aparatului de casă;
  • copia licenței ce confirmă dreptul pentru serviciile care le prestați.
  • rechizitele bancare;
  • copia buletinului administratorului companiei;

După semnarea Contractului Managerul  Departamentului Comercial fa face legătura cu Dvs pentru coordonarea în continuare a Contractului.

Pentru a primi răspuns la toate întrebările , Dvs vă puteți adresa către Departamentul Comercial, pe următoarele numere: (+373) 22-800-862, (+373) 22-800-863, (+373) 60032328, (+373) 60032328 e-mail: sale@paymaster.md; marketing@paymaster.md.

Noi suntem pregătiți pentru colaborare cu compania Dvs!

Partenerii noștri