Conectarea la serviciul RunPay MAXI

Ce este necesar de făcut pentru a deveni Agentul Sistemului de Plăți Paymaster?

 • să faceți legătura cu managerul nostru comercial.
 • să faceți cunoștință cu condițiile contractuale.
 • să semnați Contractul de agent cu Paymaster.
 • să ne oferiți spre examinare documentele necesare.

La contract trebuie să  anexați următoarele documente, vizate cu ștampilă și semnătura administratorului întreprinderii.

 • extrasul înregistrării de stat din regitrul Camerei de Înregistrări a Republicii Moldova(cu vechimea maxim 1 an).
 • certificatul de înregistrare a întreprinderii.
 • certifivatul TVA(dacă sunteți plătitor de TVA).
 • certificatul de luare la evidență de către Inspectoratul Fiscal de Stat.
 • copia licenței pentru serviciile prestate.
 • rechizitele bancare.
 • copia buletinului administratorului companiei.

După semnarea Contractului Managerul  Departamentului Comercial fa face legătura cu Dvs pentru coordonarea în continuare a Contractului.

Pentru a primi răspuns la toate întrebările , Dvs vă puteți adresa către Departamentul Comercial, pe următoarele numere: (+373) 22-800-862, (+373) 22-800-863, (+373) 60032328, e-mail: sale@paymaster.md, marketing@paymaster.md.

Noi cu deosebită plăcere vom colabora cu Dvs!

Partenerii noștri